Start.
Vidensdel.
Eksperimenter.

Futurelab Business Counselling er et eksperimentarium som har til sigte at udvikle og afprøve nye metoder i den lokale erhvervsservice, som adresserer temaet ”fremtidens erhvervsservice”'.
Furturelab Business Counselling er gennemført i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og Københavns Erhvervsservice,
Rådgivning

Rådgivning

Flere type rådgivningsydelser til iværksættere vil i stigende grad kunne løses digitalt. Hvordan kan rådgiveren udvikle sig fra den klassiske guru til en langt mere understøttende og coachende rolle, som kan skabe varig værdi for kunden? Hvilke metoder og redskaber skal i den forbindelse anvendes?

Digitalisering

Digitalisering

Hvordan kan digitale redskaber gøre det lettere for iværksættere at imødekomme de lovgivnings-
mæssige krav og gøre brug af de mange gode tilbud i erhvervsfremmesystemet? Hvordan kan
digitale redskaber hjælpe rådgiveren i sit daglige arbejde, så fokus flyttes fra levering af faktuel viden til reel forretningsudvikling?

Effektmåling

Effektmåling

Hvordan kan vi dokumentere effekten af den lokale erhvervsservice, når der kun måles kvantitativt på antal kontakter samt hvilke former for aktiviteter de forskellige brugere deltager i? Hvordan kan vi blive bedre til måle kvalitativt, og derved om vores indsats har en reel gavnlig effekt på brugerne og deres virksomheder!